Pietiks vietas lielām pieaugušo grupām siltajā gadalaikā (ziemeļu loks)