Par mums

Vidzemes augstiene ir tur, kur pakalni noriet ielejās un senatne ar mūsdienām sačukstas. To var uzlūkot kā pacelšanos augstāk par ikdienu, uzkāpšanu  kalnā. Te sastopies ar sevi, ieraugi to, kas notiek ap Tevi un Tevī. Mēs te dzīvojam un radām tūrismu kopā. Mēs – Vidzemēs.” – Māris Olte

“Vidzemēs” iniciatīva aizsākās jau 2018. gadā ar mērķi izveidot Vidzemes augstienes tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu un izstrādāt tā zīmolu.

„Vidzemēs” ir zīmols, kas apvieno tūrisma un viesmīlības pakalpojumu sniedzējus vienotā tīklā, ar mērķi veidot Vidzemes augstienes reģionu kā konkurētspējīgu galamērķi ar kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu ārvalstu un vietējam tirgum.

Projektā sākotnēji iesaistījušies sekojoši projekta partneri:

Projektā uz šo brīdi iekļauti sekojoši sadarbības partneri:

Vidzemes augstienes lauku tūrisma tīklā dalībnieki/nav partneru statusa:

ApiMI –https://apimi.lv/lv/
Plūkt – https://plukttea.com/
Mārcienas muiža – https://hotelmarciena.lv/en/homepage/
Ievas siers – http://www.ievassiers.lv/
Sveču māja- https://www.gardeniaeco.com/sveu-darbnica
Ceļojumu aģentūra “Rover”- https://rover.lv/

Vidzemēs saturs apkopots http://www.vidzemes.com un tas ir par “augstienēm”. Tas veidots, atsaucoties uz mūsdienu paaudzēm aktuālo – ainaviskām (“Instagrammīgām), apslēptām vai neiepazītām, estētiski sakārtotām vietām, kas funkcionē un kuras izmanto arī sociālos medijus komunikācijai Vidzemes augstienes reģionā.
Vietu sarakstu noteikti papildināsim, rosinot jo sevišķi jaunatvērtās vietas būt aktīviem. Arī pirms 20 gadiem tapusi vieta, saglabājot savu būtību, var pielāgoties laikam, jauno paaudžu ceļotāju prasībām nodrošinot savu kā “Virsotnes” atpazīstamību.

Ceļotājiem šī ir iespēja iegūt kvalitatīvu informācija par Vidzemes augstienes tūrisma iespējām: 

Uzņēmējiem šī ir iespēja līdzdarboties un turpināt attīstīt tūrismu reģionā, veidojot kopīgu tūrisma tīklu.
Kļūsti par Vidzemēs tīkla dalībnieku.

Esam uzsākuši tīkla dalībnieku pieteikumu pieņemšanu, kuri ir ieinteresēti sadarbībai ne tikai projektā, bet arī Vidzemes augstienes tūrisma tīkla/klastera izveidē un attīstībā.

Par tīkla dalībnieku var kļūt ikviens Vidzemes augstienes reģiona uzņēmums, kura pamata vai papildus darbības veids saistīts ar tūrismu. 

Dalība tīklā veicinās un stiprinās mazo un lielo tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbību. Tā ilgtermiņā sekmēs ne tikai katra biedra individuālo uzņēmējdarbību, bet arī sniegs daudzveidīgākus un kvalitatīvākus tūrisma piedāvājumus reģiona viesiem.

Biedra statuss nodrošinās reklāmas, mārketinga un dažādas sadarbības iespējas zīmola Vidzemēs mājas lapā un citās platformās.  

Biedra statusa ieguvumi un nosacījumi ir izstrādes stadijā. Šobrīd aicinām izeikt vēlmi iesaistītes tīklā un pieteikties potenciālā biedra statusam. Sazināsimies ar jums individuāli par turpmākās sadarbības formām.  

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 16 “Sadarbība” 16.3 apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” projekts nr. 18-00-A01630-000005 “Vidzemes augstienes lauku tūrisma sadarbības tīkla izveide un attīstība’.