Vatrānes muižas drupas

No kādreizējās, ļaunprātīgi iznīcinātās godības pāri ir palikuši vien mūri un sabrukušas ēkas, taču sausajā gadalaikā vieta joprojām ir tā vērta apskatei! Aicinām būt uzmanīgiem drupu tuvumā.

Ap Vatrānes muižu savulaik bijis gleznains parks, kas pazīstams kopš 1759.gada. Tāpat parādes pagalma piebraucamais ceļš ar apaļo rundēli, aiz pils ēkas – divas alejas. No pils terases skatu punkta pavērās izteiksmīgas liepu grupas dīķa malā, egles parka dienvidu malā un dīķa ūdens spogulis. Parkā auga vairāki eksotiskie koki – Eiropas lapegles, pelēkie riekstkoki un citi. Turpat netālu bija skaists parks ar dīķi un ēnainām alejām. Kamēr Vatrānē darbojās skola, apkārtne bija gaumīgi sakopta. Pedagoga un zinātnieka P. Alsupa un skolas direktora V. Kokina vadībā tika izveidots dekoratīvais dārzs, kas iekārtojuma un augu sugu ziņā bija tuvs vecajam muižas dārzam, dabas un cilvēku nopostītajam. Mūsdienās no muižas ēku kompleksa un izkoptā parka daiļuma maz kas saglabājies, tomēr joprojām dzīvi divi valrieksta koki.
Vieta pieemērota nelielām grupām.
Vatrānes muižas komplekss pirmo reizi pieminēts zviedru - poļu kara laikā (1600-1629). Zviedri, ieņemot Vidzemi un nostiprinot tajā savu varu, daudzas muižas, tai skaitā arī Vatrānes muižu, nodeva pārvaldīšanā saviem virsniekiem. Pēc 1698. gada ap muižu jau bija izveidojusies apdzīvota vieta. 1834. gadā tā nonāca vācu barona Tranzē dzimta īpašumā. 1905. gada nemieros muižas kungu ēka tika nodedzināta; vēlāk tā atjaunota. Pēdējais Vatrānes muižas īpašnieks bija barons profesors Pauls Sokolovskis. 1939.gadā, kad īpašnieku pēcteči repatriējās uz Vāciju, muižā tika ierīkota Veselības aizsardzības ministrijas palīgsaimniecība. Padomju gados kungu mājā bija ierīkota 7 klašu pamatskola. Labajā pusē atradās veikals. Ieeja veikalā pa koka kāpnēm. 1970. gados skola tika likvidēta un ēkā izveidoti dzīvokļi. 1988. gadā tika ļaunprātīgi nodedzināta un vairs nav atjaunota. Netālu no muižas kungu ēkas atrodas aizsargājamā Vatrānes aleja, par kuru vairāk varat atrast šeit, "Vidzemēs" mājaslapā.
Muižas centra apbūve sākās pēc 1834.gada un pilnīgi izveidojās 1875.gadā. Pils ēka ir mūra, vienstāva, ar mansarda stāvu klasicisma stilā, centrālā daļa divstāvīga, ar augsto zelmini, pie labā spārna vienstāva virtuves vēlākā piebūve. No parādes un dārza puses veidotas terases ar plašām kāpnēm.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.