Talejas ezers un velnakmens

Talejas ezers un tā velnakmens ir rāma un maģiska vieta, kur piestāt un atpūsties bagātīgā Vidzemes augstienes piedāvājuma iepazīšanā.

Talejas ezers viens no visaugstāk novietotajiem ezeriem Latvijā. Iekļauts Gaiziņkalna dabas parkā. Vidējais dziļums 6,5 m, bet maksimālais dziļums - 15.6 metri. Ap ezeru ir tēlaina, diezgan viendabīga ainava, kas visskaistāk atklājas vasarās un rudeņos.
Pie Talejas ezera, netālu no upītes iztekas, atrodas liels akmens, vairākas kubikasis liels. Akmens virspusē ir dziļš kailas milža kājas nospiedums. Teika stāsta, ka velns kādreiz uz vestieniešiem ļoti sadusmojies un nolēmis aizdambēt Talejas upi, lai apkārtējie iedzīvotāji apslīktu. Naktī kaut kur dabūjis milzum lielu akmeni un nesis to pa gaisu, lai upi aizdambētu. Akmens velnam tomēr izrādījies par smagu, nevarējis vis ar reizi līdz upei aiznest, tāpēc nolicis ezera malā, lai atpūstos. Nostājies ar vienu kāju uz akmens, velns slaucījis sviedrus. Taču velns bijis milzu liels un tik smags, ka pēda tam iestigusi akmenī. Tajā brīdī iedziedājies gailis un izjaucis velna neganto nodomu. Velns iztrūcies un meties bēgt, bet akmens palicis, kur nomests. Tajā vēl tagad varot redzēt dziļu kailas kājas nospiedumu.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.