Līdēres Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīca

Kādreiz priecējis ar savu varenību, pamestais pareizticīgo dievnams Līdērē joprojām atgādina par tā ievērojamo arhitektūru un enerģiju. Aicinām ievērot drošību un piesardzību ēkas tuvumā.

19. gadsimta 40. gados notika masveida vidzemnieku pāreja pareizticībā. Procesa pamatā bija nevis reliģiskie, bet saimnieciskie apsvērumi – neraža, baumas par zemes iegūšanas iespējām Krievijas dienvidos (pareizticīgajiem) u. c. Pareizticīgo draudzes veidojās nesaistīti ar pagastu robežām – tajās ietilpa cilvēki, kas bija izvēlējušies pāriet pareizticībā no vairākiem apkārtējiem pagastiem. Zināms, ka oficiāli Līdēres pareizticīgo draudze pastāvējusi no 1847. gada. 1995. gadā Madonas muzeja ekspedīcijas laikā pierakstītājas M. Martinovas atmiņās minēts, ka pēc Otrā pasaules kara draudze skaitliski ievērojami samazinājās, nespēja samaksāt nodokļus un ap 1952. vai 1953. gadu darbību izbeidza, līdz Trešās atmodas laikam stāvot slēgta. 1960. gados tā tikusi uzlauzta un izzagti vērtīgi baznīcas piederumi.
Dievnams iesvētīts 1878. gadā, to iesvētīja Rīgas un Jelgavas bīskaps Serafims. Pie baznīcas darbojusies skola, kā arī nespējnieku nams. Draudze iznīka 20. gadsimta piecdesmitajos gados, bet sešdesmitajos gados baznīca tika uzlauzta un izlaupīta.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.