Dzērbenes Evanģēliski luteriskā baznīca

Nonākot Dzērbenē, nav iespējams palaist garām baznīcas apskati, kas stalti stāv piekalnītē un ir interesanta jau ar būvvēsturi un formu vien!

Dalīties
Ap baznīcu saglabājies skaists, aianvisks parks. Blakus baznīcai atrodas viduslaiku kapsēta.
Vieta no ārpuses pieejama plašam apmeklētāju skaitam, apskate no iekšpuses jāsaskaņo iepriekš.
Baznīca cēla tikai latvieši un atturībnieki un tā tika iesvētīta 1842. gada 20. septembrī ar lielu, svinīgu procesa gājienu pēc kura baznīcā notika svētku dievkalpojums. Jau 1843. gadā, jaunuzceltajā baznīcā tika rīkoti pirmie Dzērbenes draudzes “Bībeles svētki”. Toties 1871. gadā, tā tika pie jauna, skanīga zvana, kurš pēc 1. pasaules kara kādu laiku atradās Krievijā, bet vēlāk tika atgūts. Zvanā ir iegravētas rindas no 150. psalma un arī to cilvēku uzvārdi, kas savus līdzekļus ir ziedojuši zvana izliešanai.Baznīcā atrodas Martinsa firmas būvētas ērģeles, altārī kopš 1887. Gada novietota Nēķena muižas īpašnieces dāvināta P.P. Rubensa Glezna „Kristus pie krusta” kopija. 1928. Par draudzes dāmu komitejas savāktiem līdzekļiem izgatavotas un baznīcas altāra abās pusēs novietotas divas vienādas gaiši pelēcīga marmora piemiņas plāksnes ar iedziļinātiem zeltītiem burtiem – veltījums 1914. – 1920. gadu cīņās kritušo draudzes locekļu piemiņai.
Tagadējais dievnams (iepriekšējie celti 1652. un 1776. g.) būvēts laikā no 1839. - 1842. g. Vidzemē pazīstamā lībiešu būvmeistara Mārča Sāruma (1799. –1859.) vadībā. Par prototipu tam izmantoja Pievolgas vācu koloniju baznīcu veidolu. Dievnama altārī atrodas Pītera Paula Rubensa gleznas “Kristus pie krusta” kopija (oriģināls – Minhenē), ko 1887. g. baznīcai uzdāvināja Nēķena muižas īpašniece. Celtnes autors un būvdarbu virsuzraugs - H. fon Hagemeistars esot teicis, ka šis dievnams esot „vienīgā baznīca visā Vidzemē un varbūt arī pasaulē, kas uzcelta bez apreibināšanās”.
Dievnams aplūkojams jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Dievnams no ārpuses pieejams vienmēr.
Apmeklētājiem atvērts dievkalpojuma laikā katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 12.00.