Bērzaunes viduslaiku pilsdrupas

Agrāk bijusi Rīgas arhibīskapijas vasaļu Tīzenhauzenu pils 14.-16. gadsimtā, kopš 18. gadsimta sākuma Bērzaunē atrodamas vien tās drupas.

Pilsdrupas atvērtas plašam apmeklētāju skaitam. Teritorijā ir iekārtota neliela autostāvieta.
Pēc Letijas sadalīšanas 1229. gadā Rīgas arhibīskaps iekaroto Jersikas (Letijas) kēniņvalsts Bērzaunes pilsnovadu izlēņoja savam vasalim Tīzenhauzenam. Pils ir uzcelta pirms 1382. gada senā letgaļu pilskalnā, kas atradās pie senā ceļa no Kokneses uz Cesvaines pili un tālāk uz Tālavas zemēm. Pirmais tās īpašnieks bija Rīgas arhibīskapa vasalis Bertolomejs no Tīzenhauzas. 1469. gadā aprakstītas pils ēkas, vārti, tilts pils priekšā, nocietinājumu valnis un dzirnavu ezers. Bērzaunes novada kungiem piederēja arī Tirzas, Kalsnavas, Vējavas un Adulienas muižas.Pēc Rusova hronikas ziņām Livonijas kara laikā 1577. gadā pili ieņēma un izlaupīja Krievijas cara Ivana IV karaspēks. 1578. gadā to ieņēma Polijas-Lietuvas kopvalsts karaspēks, karalis Stefans Batorijs 1582. gadā to atdeva atpakaļ Heinriham fon Tīzenhauzenam. 1582. gada Jamas Zapoļskas miera līgumā tā nodēvēta par Bērzaunes pilsnovada citadeli (latīņu: arx Borzun, Борзун). Poļu—zviedru kara laikā 1622. gadā iekaroto Bērzaunes pili piešķīra Johanam Baneram un 1633. gadā pils bija iekļauta to Zviedru Vidzemes piļu sarakstā, kuras būtu jālabo. Uzskata, ka pili izpostīja un pameta Lielā Ziemeļu kara laikā vai arī jau pirms tam. Marķīza Pauluči albumā redzams, ka 1830. gadā pils vietā jau bijušas drupas, vienīgi apaļais tornis vēl bijis gandrīz sākotnējā augstumā. To pilnīgi nopostīja Otrā pasaules kara laikā, kad 1944. gadā Bērzaunes apkārtnē notika sīvas kaujas pret uzbrūkošo Sarkano armiju un pilskalnā bija izraktas tranšejas.
No četrstūrainā torņa ir samanāmi ar zemi klāti pamati. Savukārt no laukakmeņiem celtā dienvidaustrumu torņa vietā var atrast izplūdušu gruvešu kaudzi. Aptuveni 10 m uz ziemeļiem ir saglabājusies 2,5-3 m augsta laukakmeņu siena, kura ir iemūrēta baltu ķieģeļu saimniecības ēkā

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.