Bērzaunes Evanģēliski luteriskā baznīca

Viena no senākajām celtnēm plašā apkārtnē, Bērzaunes baznīca jau vairāk nekā 20 gadu atgriezusies savā iepriekšējā veidolā un nozīmē.

Ēku no ārpuses iespējams apskatīt neierobežotam cilvēku skaitam.
Pirmās ziņas rakstītos avotos par pašreizējā Bērzaunes pagasta teritoriju datētas ar 1229.gadu, kad Bērzaune izlēņota Tīzenhauzeniem. 1334. gadā dibināta draudze, 1340.gadā celta Bērzaunes pils. Latvijas Konversācijas vārdnīcā teikts, ka ”baznīca celta laikam reizē ar Bērzaunes pili 1340.gadā; domā, ka tagadējā altāra telpa uzglabājusies no tiem laikiem.” Diemžēl dažādos avotos atrodamie dati ir skopi un pat pretrunīgi. 1594. baznīcas grīdā iemūrēts Bērzaunes muižas īpašnieka Johana fon Tīzenhauzena un viņa sievas Annas Kurselas kapakmens, kurš ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. 1694 Kārlis XI licis par jaunu celt baznīcas telpas.1851 uzcelts jaunais tornis, baznīcā 160 sēdvietas.Par lielākajām pārbūvēm vēsta arī baznīcas fasādē iestrādātie ģerboņi un gadskaitļi 1694., 1894. un 1928. 1938.gadā Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā draudzē bija reģistrēti 2500 locekļi, kristīti 34, iesvētīti 17, laulāti 23, apglabāts 21. baznīca tika sagrauta Otrā pasaules kara beigās, kad tā pilnībā izdega. Labā stāvoklī bija saglabājusies vienīgi sakristeja, kurā pirmajos pēckara gados draudze vēl kādu laiku pulcējas. Pēc tam, kad draudze pārstāja eksistēt, sakristeju izdemolēja. 56 gadus baznīcas ēka stāvēja drupās. 20.gs deviņdesmitajos gados bija mēģinājums atjaunot draudzi, taču tas izrādījās nesekmīgs. 2001.gada februārī baznīcas atjaunošanas iniciatīvas grupa sadarbībā un saskaņā ar toreizējo Madonas iecirkņa prāvestu Modri Plāti aicināja bērzauniešus uz sarunu par iespēju atjaunot draudzi un šoreiz atsaucība bija. Tika aicināts mācītājs Ingus Dāboliņš un 2001.gada 5.augustā tika dibināta Bērzaunes evaņģēliski luteriskā draudze ar 18 locekļiem. Pašlaik Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā draudzē ir 43 locekļi, regulāri dievkalpojumus apmeklē 10-20 cilvēki.
Baznīcā iespējams veikt salaulāšanās cermoniju.
Bērzaunes baznīca pieder pie ordeņa laikā celto baznīcu tipa ar taisnstūra draudzes telpu un šaurāko kvadrātisku altāra apsīdu un tornīti rietumu jumtgalā. Dievnama vecākā daļa ir viens no nedaudzajiem gotikas laika arhitektūras pieminekļiem Latvijā.
Baznīca sasniedzama jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Dievnams no ārpuses pieejams vienmēr.
Apmeklētājiem atvērts dievkalpojuma laikā svētdienās plkst. 16.00.