Visagala aleja

Lai arī vēl tikai potenciāli aizsargājamo aleju sarakstā, Visagala aleja ir izteikti blīva un aianaviska, jāņem vērā, ka tā ir labāk piemērota pastaigai, jo daļa no ceļa dienvidu virzienā no Visagala kapiem nav pieejama braukšanai.

Alejā ir sastopami vidēji veci platlapji, galvenokārt kļavas, taču ir arī liepas, oši un ozoli. Koki auguši atklātā teritorijā, tiem ir saules labi izgaismotu vainagu pazīmes. Pašlaik alejas ziemeļu posmā no Lubānas-Ļaudonas autoceļa līdz kapiem ir saules labi izgaismoti koki, uz dienvidiem no kapiem – noēnoti, noēnojumu rada blīva paauga un krūmi. Kopumā alejai ir raksturīga vienas vecumpaaudzes, vidēji vecu koku dominance. Alejai ir izteikta, vienlaidus, nepārtraukta struktūra, gan pirms, gan pēc Visagala kapiem. Aleja ir ainaviska, ceļam, gar kuru tā novietota, ir līkumi. Aleja novietota uz reljefa.
Tā kā lielākā daļa alejas nav braucama, tā ir lieliski piemērota pārgājieniem. Aptuveni 1,2 km gara, ainavu iespējams iekļaut vieglā aplī, kas sakas pie Visagala kapsētas, ved līdz lielceļam, tad pa labi līdz Kapu ezeram un tālāk pa lielceļu līdz zīmei "Pulkveža O. kalpaka kaps" - norāde ved atpakaļ uz Visagala kapiem pa tās pašas alejas turpinājumu. Kopējais maršruta garums zem 4 km. Vairāk par Kapu ezeru var atrast šeit, "Vidzemēs" mājaslapā.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.