Velna klēpis (Velna grāvis)

Šķietami neizskaidrojams, teiksmainais akmeņu veidojums uz Nāružas upes ir pārsteidzošs un fotogēnisks pieturas punkts visiem atpūtniekiem!

Velna klēpis vai Velna grāvis ir ap 100 m garš un līdz 30 m plats akmeņu sablīvējums Nāružas upes gultnē uz Ērgļu un Ogres novadu robežas. Veidojies, upes gultnei laužoties cauri akmeņainai morēnai, izveidojot ieleju ar stāvām nogāzēm. Upes kritums šajā posmā 4—5 m un pati upīte lielākoties tek zem akmeņiem. Vieta pavasaros mēdz būt iespaidīgāka.
Vieta saistoša dažāda vecuma apmeklētājiem.
Vieta pieejama nelielām grupām, taču nav piemērota lieliem transporta līdzekļiem.
Par vietas rašanos stāsta divas teikas. Viena min, ka sensenos laikos kādu nakti Velns nesis priekšautā akmeņus, iedziedājies gailis un Velnam akmeņi izbiruši tieši upītē. Tā arī radies šīs vietas nosaukums. Otra teika stāsta, ka vecos laikos kāds zvejnieks ietaisījis upītē taci un licis tīklus. Tad sakūris uguni un cepis zivis. Pienācis Velns un prasījis, lai dodot šim arī. Zvejnieks nav devis. Tad velns sadusmojies: "Aizbēršu upi ar akmeņiem, lai ūdeņi atgriežas atpakaļ purvos". Pirms zvejnieks paspējis ko bilst, akmeņi sākuši birt kā krusa.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.