Timsmales Baltezers

Kas šķietami liekas kā necila vieta ceļa malā, izrādās labi paslēpts, brīnišķīgs ezers vasarīgai peldei un skaistai ainavai.

Viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem kupla meža ielokā – ar mazmineralizētu ūdeni, mezotrofajiem hidroķīmiskajiem rādītājiem, izcilu īpaši aizsargājam sugas - šaurlapu ežgalvītes, atradni. Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes ezeru biotopu – oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās. Sastopami arī Latvijā īpaši aizsargājami biotopi: ežgalvīšu audzes ezeros, mezotrofi ūdeņi ezeros un smilšaina, akmeņaina grunts ezeros. Pie ezera izveidota atpūtas vieta un meža taka.
Vieta ir lieliski piemērota dažāda vecuma apmeklētājiem.
Atpūtas vieta pieejama nelielām grupām.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.