Raunas staburags

Unikāls pēcledus laikmeta dabas objekts, Raunas staburags ir avotu veidots saldūdens kaļķiežu atsegums un raksturīgākais šūnakmens veidojums Latvijā.

Raunas Staburags atrodas Raunas ielejas labā krasta nogāzē. Objekts ir aptuveni 3,5 m augsts un 17 m garš šūnakmens veidojums, tas veidojies sūnām pārkaļķojoties kalcija karbonātu saturošajā avota ūdenī daudzu gadsimtu laikā. Avots, kas plūst pāri Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās. Kraujā ir līdz 1,1m augsta un līdz 1,3m dziļa niša, kurā plūst nogāzē iztekošo avotu ūdeņi. Kopējais kāpņveidīgās kraujas garums ir 35 m. Uz Raunas staburaga kāpt aizliegts!
Objekts pieejams lielākām grupām, ievērojot pietāti pret staburagu.
Objekts pieejams jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.