Juvera ezers – Dzirnavkalna peldētava

Ap vienu no atpazīstamākajiem ezeriem Latvijā vismaz pēc vārda ir vairākas peldvietas, tomēr šī liekas vispiemērotākā un sasniedzamākā.

Ezers biezu mežu ielokā, smilšainu grunti, lēzeniem krastiem. Piemērots makšķerniekiem - ezerā dzīvo līdakas, asari, raudas, karūsas, plauži, vēdzeles, zuši, pliči un līņi.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.