Dzelzavas muižas alejas – Ozolu iela

Lai arī ieverojama aleja Dzelzavā ved arī pa Kļavu ielu, gar Ozolu ielu veidotā uzvar ar savu biezumu un saglabāto regularitāti. Ir aizsargājamo aleju sarakstā.

Stādīta 19.gadsimtā vienlaicīgi ar Dzelzavas muižas parku. Alejā aug vidēji veci un veci ozoli, piemistrojumā – kļavas, liepas, oši. Daži koki sasnieguši dižkoka izmērus. Aleja ved uz Dzelzavas pili.
Vietu var apmeklēt plašs cilvēku skaits.
16.gs. beigās muiža bija Veinekenu (Wainecken) ģimenes īpašumā. 17.gs. īpašnieki mainās un 1679.g. tā bija fon Klodtu (Klot) pārvaldījumā. Fon Igelstromu (Igelstrom) dzimtas īpašumā muiža bija no 1724. - 1765.g., bet pēc tam pārgāja fon Tranzē (Transehe) īpašumā. No 1868. - 1920. g. muiža piederēja fon Tranzē-Rozenieku (Transehe-Roseneck) dzimtai. Plašāk par muižu varat lasīt šeit, "Vidzemēs" mājaslapā.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.