Bolēnu avots

Viens no populārākajiem dziednieciskajiem avotiem Latvijā, kam izteikti piedēvē spēju dziedēt acu kaites!

Tiek uzskatīts, ka Bolēnu avots ir hipsometriski visaugstākais mūsdienās tekošais avots Latvijā — aptuveni 262 m virs jūras līmeņa. Avots atrodas 8 metrus dziļā, pasakainā ošu gravā tas ir apmēram 1,5 kvadrātmetru liels, 20–30 cm dziļš. Lejpus izteces vietai avota gultnē ielikta rene ūdens ņemšanas vajadzībām. Bolēnu avots ir aizsargājams ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. Ziedošanas tradīcijas saglabājušās vēl tagad, par ko liecina tuvējo koku un krūmu zaros iesietas auduma lentas. Gan Bolēnu kalns, gan tā avots atrodas Vestienas aizsargājamo ainavu apvidū, kas ir „Natura 2000” teritorija.
Aicinām cienīt privāto īpašumu un doties uz Bolēnu avotu ar grupu, kas nav lielāka par pārdesmit cilvekiem. Pie avota nav autobusiem atbilstošas infrastruktūras.
"Tautā avotu mēdz dēvēt arī par Veselības, Dzīvības vai Acu avotu, daži to atpazīst kā Laimas avotu, no tā aizsākas mazā Raganītes upīte. Sensenos laikos tieši virs avota audzis liels osis, bet oša zarā bieži sēdējusi Laima. Reiz, kas avots vēl nav bijis, Laima sēdējusi un raudājusi gaužas asaras. Garām gājis Baltais tevs un jautājis - kāpec Laima raudot? Laima atbildējusi, ka žēl nabaga ļautiņu, kuriem viņa vēlējusi ilgu mūžu un labu veselību, bet viņiem uzbrūkot dažādas ļaunas kaites, neļaujot vēlējumam piepildīties. "Lai tavas asaras viņus dziedina!" teicis Baltais tēvs, un kopš tā laika no oša pasaknēm, kur nopilējušas Laimas asaras, pret sauli sācis plūst Dzīvības ūdens..."
Avotā ūdens vienmēr it kā vārās un ziemā neaizsalst, jo ūdenim visu gadu ir nemainīga temperatūra + 7 °C. Jāņem vērā, ka taka līdz abotam var nebūt attīrīta no sniega.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr, kad nav sniegotās sezonas.