Nēķena muižas komplekss un Taurenes novadpētniecības ekspozīcija

Nēķena – Nēķina – Nēķenes muiža jau kopš senseniem laikiem ir bijusi un palikusi Taurenes pagasta saimnieciskais un admnistratīvais centrs, ko pēdējos gados papildina arī vietējās vēstures ekspozīcija!

Dalīties
Saglabājies ainavu parks. Blakus muižai tek Gauja.
Vieta piemērota dažāda vecuma apmeklētājiem.
Teritorija pieejama plašam apmeklētāju skaitam.
Muižas senā alus pagraba velvētajās telpās 2005. gadā iekārtotā ekspozīcija atspoguļo vairāku novada vēstures gadsimtu liecības. Izstādītas pagasta dzimtu relikvijas un Latvijas teritorijā lietoto naudaszīmju kolekcija. Ekspozīcija stāsta par taureniešiem - Latvijas valsts Ministru prezidentiem, ministriem un pašvaldības vadītājiem. Otrajā stāvā atspoguļota vietējo ļaužu dzīve Taurenes kolhoza pastāvēšanas 40 gados. Sporta sasniegumi pārskatāmi fotogrāfijās, medaļās un piemiņas lietās. Pameklējumu iepriekš jāpiesaka.
Pasākumiem pieejama mazā konferenču zāle līdz 50 personām un koncertzāle līdz 200 personām.
Panderu dzimtai muiža piederēja līdz Latvijas brīvvalsts agrārai reformai – 1922.gadam. 1905.gada revolūcijas laikā Nēķena pils Panderu dzimtas humānās saimniekošanas dēļ palika neskarta. Nostāsts liecina, ka dedzinātājiem pretī stājušies Nēķena zemnieki un kalpi. Pašreizējais Nēķena muižas apbūves ansamblis veidots 19.gs. 2. pusē, nomainot iepriekšējo, apmēram simts gadus veco apbūvi. Pēc arhitekta R.G. Šmēlinga projekta kungu māja būvēta 19.gs. 80.gados Heinriham Panderam iedvesmojoties no itāļu neorenesanses villu arhitektūras formām. Muižas kompleksā ietilpst kungu māja, divdesmit saimniecības ēkas un parks. Šobrīd muižas ēkā atrodas Taurenes pagasta pārvalde un kultūras nams, muiža ir apskatāma tikai no ārpuses.
Muižas komplekss no ārpuses apskatāms jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Muižas komplekss no ārpuses pieejams vienmēr.
Ekspozīcija apskatāma tikai ar iepriekšēju pieteikšanos uz noteiktu dienu un laiku.