Madlienas luterāņu baznīca

Viena no vecākajām Latvijas baznīcām – dievnams Madlienā ir apveltīts arī ar unikālas, mīlīgas formas barokālu torņa konstruciju.

No ārpuses vieta pieejama plašam apmeklētāju skaitam, no iekšpuses - iepriekš sazinoties
Baznīcas pirmsākumi meklējami 13. gs. Ap 1226. gadu bīskaps Alberts tagadējo Madlienas novadu ap Sises upi atdevis Johanam Ungur - Šternbergam, kas apprecējis Turaidas lībiešu virsaiša Kaupo otro meitu. Ap 1250. gadu Rīgas arhibīskaps atļāva Johanam Unguram - Šternbergam celt par piemiņu baznīcu uz mirušās neprecētās sievas māsas Magdalenas kapa. Vietējie iedzīvotāji iesaukuši jauncelto Dievnamu par Madlienas baznīcu. No baznīcas nosaukumu ieguvis viss novads. Par baznīcas būvi stāsta vairākas teikas un leģendas, kas dzejnieci Aspaziju iedvesmojušas uzrakstīt lugu „Torņa cēlējs". Senrakstos Madliena pirmo reizi minēta tikai 1438. gadā. Pēc dažādiem kariem 1668. gadā vizitācijas komisija Madlienā atrada pilnīgi izpostītu mūra baznīcu. Baznīcu puslīdz saremontēja līdz 1679. gadam. 1721. gadā līdz ar remontu uzsāka sakristejas (piebūves) celtniecību. 1755. gadā baznīca atkal bija labā stāvoklī, un ļaudis varēja katru svētdienu apmeklēja dievkalpojumus. 1783. gadā pārbūvēja torni. To mūrēja mūrnieka zellis, bet uzmūrēja tik slikti, ka tajā pašā gadā tornis sabruka. Jaunu torni baznīca ieguva 1789. gadā, bet 1826. gadā tai izgatavoja jaunus logus. Kanceli un altāra elementus veidojis ilggadīgais Madlienas draudzes skolas skolotājs un ērģelnieks Kārlis Frīdrihs Hūns. Altārgleznu „Kristus pie krusta” 1844. gadā gleznojis Georgs Rūdolfs Karings. 18. gs. 80. gados Madlienas baznīcā iesvētīts Garlībs Merķelis. Pēc I pasaules kara draudzes padome iegādājās jaunu zvanu, 1923. gadā no Piebalgas draudzes nopirka 8 reģistru ērģeles. 1930. gadā baznīcai uzlika skārda jumtu, bet divus gadus vēlāk veica baznīcas kapitālo remontu. 1936. gadā draudzes dāmu komiteja par draudzei saziedoto naudu Madlienas baznīcā uzstādīja piemiņas plāksni 48 draudzes dēliem, kuri krituši karā un brīvības cīņās.1938. gadā zvanu tornī uzlikts čuguna zvans, kura 1,41 m diametrā.Baznīcā apskatāma izcilā latviešu mākslinieka, madlienieša Kārļa Hūna (1831-1877) gleznu reprodukciju izstāde, kas izveidota kā pastāvīga ekspozīcija.
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Dievnams no ārpuses apskatāms jebkurā gadalaikā, iepriekš sazinoties.

Darba laiks

Dievnams no ārpuses pieejams vienmēr.
Apmeklētājiem atvērts dievkalpojuma laikā katru 1. un 3. svētdienu plkst. 13.00.