Liezēres luterāņu baznīca

Škietami senatnīga, izrādās, ka baznīca Liezērē vien pirms pārdesmit gadiem uzcelta no jauna.

Vieta no ārpuses pieejama plašam apmeklētāju lokam.
Nav zināms, Kad uzcelta, kur precīzi atradās un kāda izskatījās pirmā Liezēres baznīca. 1643.g. baznīcu pārraudzīšanas protokolā tā nosaukta par jaunu, taču droši vien drīz gājusi bojā, jo 1668.g. nolemts celt citu dievnamu vairs ne pie ezera, bet uzkalniņā. 1727.g. no tā bija palikušas tikai drupas. 1737.g. 16.decembrī iesvētīta vēl viena ēka, kas nokalpoja līdz 1763.g., kad iesvētīja aiznākamo. Šīs visas bijušas koka celtnes.
1786. gadā nolēma būvēt akmens mūra baznīcu. Mūrēšanas darbus uzticēja Breitenšteinam, koka – Zemleram, kalēja – Brunneram, krāsošanu – brāļiem Hinšiem. 1797. gadā baznīcu uzskatīja par gatavu, ko apliecināja gada skaitlis uz karoga. Nākamajā gadā to iesvētīja. Ēku vairakkārt remontēja: 1810. gadā laboja mūra daļas, 1848. gadā veco, satrūdējušo torni un krāsoja ārsienas, 1896.- 1898. gadā uzlika jaunu ģipsdēli un torņa krustu. Sākotnēji baznīcas ārpuse bija balta, šajā reizē to pārkrāsoja gaiši pelēku ar baltiem stūriem, tornis kā pirmsākumā palika zaļš, iekšpuse balta, tāpat ērģeles, altāris, kancele, soli, bet altāra stabi un ērģeļu prospekts zeltīti. Bijusi iecere baznīcu paplašināt, pielaižot klāt aiz altāra daļas esošās 2 telpas un kanceli pārcelt cituviet. Baznīca cieta I Pasaules karā, bet tūlīt atjaunota. Īsajā padomju laikā bija bojāts jumts, daļēji zudis arhīvs. 1930. gados baznīcā ir 650 sēdvietu un tai uzlikts jauns skārda jumts. 1944. gada 27. septembrī, vācu karaspēkam atkāpjoties, namu saspridzināja. Drupas kā II Pasaules kara sekas bija redzamas līdz 1991. gadam. Ar Vilmingtonas latviešu draudzes (ASV) un bijušo liezēriešu brāļu Zuiku (ASV, Vācija) atbalstu 1990. gadā uzsākti baznīcas atjaunošanas darbi. 1991. gadā nostiprināti vecie pamati un ielikts simboliskais pamatakmens. Baznīcu atjauno pēc arhitekta Māra Jostiņa projekta, kas izstrādāts pēc vecajiem fotoattēliem, lai dievnams iegūtu iepriekšējo izskatu.
Vieta no ārpuses apskatāma jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Dievnams no ārpuses pieejams vienmēr.
Apmeklētājiem atvērts dievkalpojuma laikā katra mēneša 1.svētdienā plkst. 09.00.