Biksēres muiža un senlietu muzejs

Kupla un mākslinieciska parka ielokā kalna galā stalti stāv Biksēres muiža, un labi nolasās tās plašais komplekss.

Pie muižas ir 15 ha plašs parks, kurā izvietotas koktēlniecības simpoziju dalībnieku veidotās skulptūras un iekārtota plaša skulptūru apskates taka. Kopskaitā redzami ap 20 darbi. Tā kā muiža atrodas kalnā, no muižas pagalma paveras tāla skatu panorāma. Muiža pagalmā atrodas lielas šūpoles, bet parkā ir ierīkotas vairākas atpūtas vietas.
Senlietu muzeju "Biksēres klēts" un tās ekspozīciju par Sarkaņu pagasta un bijušā Patkules pagasta vēstures liecībām veidojis muzeja saimnieks Andris Trečaks. Viņš arī dziedātājs un komponists, grupas "Ķirmji" un ansambļa "Rondo" dalībnieks, novadpētniecības grāmatu autors. Sīkāk par Andri lasiet sadaļā "Cilvēkstāsti".
Muižas parks un senlietu muzejs būs lieliski piemēroti ģimenēm un bērniem.
Muižas parku iespējams apmeklēt plašam apmeklētāju skaitam, grupām atvērts arī senlietu muzejs. Par grupu lieluma ierobežojumiem aicinām sazināties, plānojot apmeklējumu.
Muižas klētī (magazīnā) ir izveidots muzejs "Biksēres klēts", kur ir aplūkojama senlietu kolekcija, kas savākta dažādās pagasta sētās. Atšķirībā no citiem muzejiem šeit eksponātus drīkst aiztikt ar rokām. Biksēres muiža pirmo reizi rakstos minēta 1583. gadā, kad Polijas karalis Stefans Batorijs muižu izlēņoja kādam Heinriham Ramelam. Vēlākā laikā muižas īpašnieki ir vairākkārt mainījušies. 1824. gada 20. janvārī muiža nonāca Johana Eduarda Magnusa īpašumā. Magnusu dzimtai Biksēres muižas centrs piederēja līdz pat 1939. gadam. Baronu ļaudis raksturojuši kā ļoti nežēlīgu cilvēku, varbūt tāpēc muižas parkā ir “Vaimanu vārti”, “Nāves ieleja” un akmens, uz kura vēl tagad saskatāmi muižā pērtu zemnieku asins lāsojumi. Komplekss, ko tagad sauc par Biksēres muižu, patiesībā ir Libes muiža. Biksēres muiža atradusies 2,5 km tālāk.
Mūsdienās skatāmās muižas kompleksa ēkas saglabājušās no muižkunga Magnusa laikiem. Muižas kungu mājas galā uzbūvēts neogotisks tornītis, ko nereti dēvē par arhitektonisku kuriozu. Biksēres muižas apbūves kompleksā šobrīd var redzēt: kungu māju (tagad Sarkaņu pagasta pārvalde), magazīnu (tagad senlietu muzejs “Biksēres klēts”), saimniecības ēku, dzirnavu māju, kalpu māju (tagad privātīpašumi) un kroga ēku (tagad veikals). Bijušā golfa laukuma vietā padomju gados uzcelta estrāde. Kungu mājai pagājušā gadsimta 90-desmitajos gados piebūvēta piebūve.

Darba laiks

Apmeklējums tikai ar iepriekšēju pieteikšanos uz noteiktu dienu un laiku.