Auziņu veco dzirnavu drupas

Apslēptas pat no daudziem vietējiem, šīs seno dzirnavu drupas sabrukušas zem laika smaguma, tomēr pašas iekārtas brīnumainā kārtā saglabājušās labi! Aicinām būt uzmanīgiem drupu tuvumā.

Dzirnavu drupas atrodas bieza, skaista meža ielokā, pēdējā laikā to apvidus izpļauts un kontrolēts, daļa no dzirnavām gan ieaugusi savvaļā. Līdz drupām var tikt, ejot pāri bailīgam tiltiņam, kas uzsliets uz trešā lielākā Latvijas dižakmens - Velna skrodera. Par akmeni vairāk lasiet šeit, "Vidzemēs" mājaslapā.
Praulienas pagasta Auziņu māju saimnieces Lizes Maltas dzirnavām, ierīkojot slūžveidīgu aizdambējumu, jau kopš 1892. gada ūdeni piegādāja no Kūjas upes, un dzirnavās nepārtraukti darbojās 3 malšanas gaņģi un vadmalas veltuve. Pludinot kokus pa Kūjas upi, parasti mēdza noņemt aizdambējuma slūžu virsējos dēļus, lai tās nekalpo par traucēkli koku un materiālu pludināšanai, kas Kujas upē notika regulāri. Trīsdesmitajos gados un vēlāk regulāri notika dažādi meliorācijas darbi, lai Kujas upi iztaisnotu. Iespējams, tas bijis viens no iemesliem, kāpēc dzirnavas darbu pārtraukušas, bet nav zināms, kad.
Teritorijā atrodami vairāki dzirnavu turbīnu elementi, bijušajās iekštelpās vēl atrodamas teju neskartas vertikālo turpīnu iekārtas.

Darba laiks

Vieta pieejama tikai vasarā.