Aderkašu Sv. Marijas-Magdalēnas pareizticīgo baznīca

Pavisam vienkārša, gaišā Aderkašu pareizticīgo baznīca ar zilajiem tornīšiem tomēr lieliski ierakstās ainavā kā unikāls un veiksmīgi saglabāts pareizticīgās kultūras piemineklis Vidzemes augstienē.

Vietu iespējams apmeklēt plašam cilvēku skaitam. Par iespēju apskatīt baznīcu no iekšpuses iepriekšēja pieteikšanās vēlama.
Dievnams Sisegalā – mūsdienu Aderkašos – celts 1867. gadā pēc ķeizara Aleksandra III rīkojuma. Tieši šajā Vidzemes vietā XIX gadsimta četrdesmitajos gados trīs gadu laikā Pareizticībai pievienojās vairāk kā 100 tūkstoši latviešu. Pirmais Aderkašu (Sisegalas) baznīcas pārzinis priesteris Jānis Līcis bija viens no dievkalpojumu tekstu tulkotājiem latviešu valodā, un arī šodien dievkalpojumi šajā baznīcā joprojām tiek kalpoti latviešu valodā. Te kalpojis arī K. Blodons, kas pazīstams kā pareizticīgo skolas grāmatu autors.
2008. gadā ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību ar draudzes locekļu spēkiem tika sākti dievnama remonta un atjaunošanas darbi.
Vieta no ārpuses apskatāma jebkurā laikā.

Darba laiks

Vieta no ārpuses pieejama vienmēr.