Voļģu velnakmens

Šķietami neatrodams, Voļģu velnakmens ir lielisks galamērķis kārtīgiem taku bridējiem bieza un sena meža viducī.

Liels piramidālas formas dižakmens, kura augstums no gravas puses sasniedz četrus metrus(!), bet apkārtmērs 12 m. Atrodas bieza un mitra meža vidū, līdz tam iestaigāta taciņa ar laipu. Akmens augstākajā šķautnē neliela iedobe, par kuras izcelsmi ir tikai minējumi. Gravas lejpusē, A virzienā no kokiem brīvs laukums, kas akmeni vēl vairāk izceļ. Gravas pusē vairāk atsegts, nogāzē. Vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis - kulta vieta. NB! No norādes pie ceļa 600m jādodas pa taku, kas lietainā laikā var būt dubļaina, un jāturpina ceļš pa dēļu laipu līdz akmenim.
Vieta pieejama nelielām grupām, bet nav piemērota lieliem transporta līdzekļiem.
Ar akmeni saistās leģenda par velnu. "„Reiz vecos laikos uz šā akmens Velns uzsēdies. Te sēdēdams, viņš sev bikses lāpījis. Ilkss tam bijusi par adatu. Par nelaimi uzreiz gailis iedziedājies. Velns to izdzirdējis, devis kājām ziņu. Sēdot Velns iesēdējis akmenī dobumu kā katlu, bet prom skriedams, tas ar kāju izrāvis strautiņu, kas Velna akmenim garām tek.” (Urtāns, 1990)

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.