Velna skroderis – dižakmens

Lai arī zināms jau vismaz gadsimtu, tikai 1982. gadā, kad notika Kujas upes meliorācijas darbi, tika noskaidrots, ka Velna skroderis kļuvis par lielāko akmeni Vidzemē un trešo lielāko Latvijā!

Akmens atrodas ainaviskā vietā, Kujas upes lokā, pirms akmeņa jāiet cauri sakoptai, privātai saimniecībai "Jaunauziņi".
Vieta ir saistoša visām paaudzēm.
Iepriekš piesakototies pa norādīto tālruni, iespējams pasūtīt pikniku pie Velna Skrodera ar zupu, kas vārīta lielajā katlā uz ugunskura. Piedāvājums grupām no 10 personām.
Par Velna Skroderi zināma šāda teika: “Velns bija sanīdies ar Dievu, un visādi gribējis Dievam kaitēt. Nodomājis aizbērt Aivieksti pie Nagrotes. Velns bijis jau visus akmeņus no šīs apkārtnes salasījis un vienu maisu iebēris Aiviekstē pie Nagrotes, kur Aiviekstei krāces. Otrs maiss patrāpījies lielāks. Kāpjot pār Kujas upi, Velnam pārplīsušas ūzas. Tad šis aizgājis turpat uz Skroderiem. Tā agrāk sauktas Jaunauziņu mājas. Tur sadabūjis ragavu ilksi. Apsēdies uz lielā akmeņa un ar ilksi kā ar adatu lāpījis savas ūzas. Diegu vietā ņēmis auzas. Tikko ticis ar lāpīšanu galā, tā Kujas otrā krastā iedziedājies Auziņu gailis. Velnam atlicis tikai mukt, ko nagi nes. No tās reizes lielais akmens palicis Kujas krastā un saucas par Velna Skroderi.
Uz Velna skroderi pāri Kujas upei ved senlaicīgs, nedaudz bailīgs, bet interesants tiltiņš. Ejot taisni tālāk, pēc kādiem 100 metriem iespējams sasniegt Auziņu veco dzirnavu drupas, kurām par godu sākotnēji nosaukts pats akmens. Par dzirnavām vairāk lasiet šeit, "Vidzemēs" mājaslapā.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.