Piltiņkalns

Maģiska svētvieta stāva kalna galā, kuras vēsture nav izdibināma, taču pēc kuras skaistuma un ietekmes tiecas daudzi ne tikai Vidzemes augstienē.

Kalna galā atrodams īpaša “informācijas” vieta un “vīrišķā un sievišķā līdzsvara” punkts, Jumja simbols un kalna priesteru zīmes, bet apkārt kalnam deviņiem lokiem pulksteņrādītāja virzienā ir iestaigāta spirālveidīga taka. 5km garā taka apvij kalnu deviņos lokos un ir simboliska došanās cauri visām attīstības pakāpēm no zemākās uz augstāko. Apmēram stundas laikā izejamās takas novietojumu noteikusi uguns āderu enerģija. Taka aizved pie īpašas vietas virsotnē – pie dievišķās informācijas centra. Dievidrietumu nogāzē izveidots labirints, kas nosaukts par “Dzīves koku”, jo tā forma atgādina sazarotu ozolu. Kalna kreisās zaļo Pūķegle, kas ieguvusi savu nosaukumu daudzo “galvu” dēļ – uz katra lielākā zara aug mazas eglītes un stumbram ir trīs galotnes. Netālu arī Grīnu svētavots.
Piltiņkalnu daudzi uzskata par svētvietu, par enerģētiski spēcīgu vietu. Piltiņkalnā regulāri notiek latviešu gadskārtu svētki. Te bieži ierodas arī zintnieki, šamaņi un sufisti, vairākkārt bijuši budistu mūki. Piltiņkalnu jau aptuveni 20 gadus apsaimnieko biedrība “Tautskola 99 Baltie zirgi” - tās dibinātājs Ojārs Rode kopā ar ģimeni un līdzgaitniekiem.
Vieta pieejama dažādu paaudžu apmeklētājiem.
Vieta piemērota plašam apmeklētāju skaitam.
Piltiņkalna nosaukums esot cēlies kā vārda pilskalns pamazinājuma forma: pilīte, piliņš, piltiņš, Piltiņkalns. Iespējams, kalns kādreiz varēja būt senču pilskalns. Tomēr arheologi, kas veikuši kalna apsekošanu, nav atraduši neko, kas liecinātu par labu pilskalnam. To pastiprina teika, ka agrākos laikos šai kalnā gribējuši pili celt. Saaicināti ļaudis no malu malām. Bet ko pa dienu uzcēluši, to nakti kraukļi nojaukuši. Tā izpūlējušies ilgu laiku, bet pili uzcelt nevarējuši. No pils celšanas laikiem esot palicis pāri tikai zemes valnis (terase).
Piltiņkalnā iespējams noorganizēt ezoteriskus pasākumus. Iepriekšsazināšanās obligāta.
Uz šejieni dodas gūt spēkus, attīrīt domas un dvēseli. Ideāla vieta tiem, kas aizraujas ar ezotēriku.

Darba laiks

Vieta iekopta un piemērota apskatei no pavasara līdz rudenim.