Ozolkalnu aleja

Viena no skaistākajām alejām Vidzemes augstienē, ir aizsargājamo aleju sarakstā.

Kopumā alejā uzskaitīti 136 koki, no tiem, 10 koki sasnieguši dižkoku apkārtmēru. Alejā aug lielu vecumu un dimensijas sasnieguši platlapji, dominējošās koku sugas ir liepa un ozols, taču sastopamas arī citas platlapju sugas – kļavas, oši, gobas, tāpat alejas rietumu daļā aug veci bērzi. Kā arī alejā ir ļoti daudz dobumainu koku, kas kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu organismu grupām. Ozokalna alejā ir konstatētas divas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata) un atrasta viena dabisko mežu (DMB) ķērpju indikatorsuga - iesarkanā bacīdija (Bacidia rubella). Izteikti skaista rudenī.
Vietu var apmeklēt plašs cilvēku skaits.
Vieta pieejama jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.