Meirānu-Mežsētu aleja

Lai arī vēl tikai potenciāli aizsargājamo aleju sarakstā, šis Meirānu – Mežsētu ceļa posms ir pieteikami gleznains, lai pamainītu savu maršrutu un aleju izbaudītu.

Alejā aug vidēju vecumu sasnieguši platlapji un melnalkšņi, dominējošās sugas ir melnalksnis, liepa, kļava, sastopams arī ozols u.c. sugas. Melnalkšņi lielākoties atrodas alejas ziemeļu daļā, attālāk no Meirānu ciema. Daļai no kokiem ir dobumi. Alejai kopumā ir vienota, nepārtraukta struktūra, tomēr starp kokiem var būt lielāks attālums, kā rezultātā to vainagi nesakļaujas (īpaši alejas daļā, kur aug melnalkšņi), vai arī (alejas centrālajā daļā) vismaz vienā ceļa pusē ir alejas pārrāvums, kur vecu koku vispār nav.
Vietu var apmeklēt plašs cilvēku skaits.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.