Kūsītis – ezers

Lai arī šī ūdenstilpe nav peldama, tā noderēs vienkāršai apskatei un neordināru nosaukumu meklētājiem!

Ezeram ir salīdzinoši liels sateces baseins ar daudziem meliorācijas grāvjiem, tādēļ ezers ir izteikti caurteces, ar ūdens apmaiņu reizi 0,1 gadā. Austrumu un dienvidu krasts ir skaists – stāvs, savukārt rietumu un ziemeļu krasts ir zems, purvains. Piekraste pārsvarā aizaugusi, slīkšņaina, austrumu pusē – atsevišķās vietās smilšaina grunts.

Darba laiks

Vieta no attāluma apskatāma vienmēr.