Krustkalna skatu tornis

Viena no vietām, kurā vienmēr jāpiestāj un jāuzkāpj, braucot pa P82 autoceļu vai esot Krustkalnu dabas rezervāta tuvumā!

No 25 metru augstā metāla torņa redzama Krustkalnu dabas rezervāta teritorija, Madonas - Trepes vaļņa gravas nogāze un Dūku - Svētes ieplaka ar ezeriem. Torņa „pakājē” saskatāmi ezeri – Mazais un Lielais Plencis. Iespējams tuvāk iepazīt pārējās Krustkalnu dabas rezervāta dabas vērtības, vizīte ir obligāti jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi un veicama gida pavadībā.
Vieta piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem. Jāņem vērā, ka torņa kāpiens ir stāvs.
Vieta piemērota nelielām grupām. Obligāti jāievēro torņa noslodzes ierobežojumi - vienlaicīgi uz torņa skatu platformas neatrasties vairāk kā 10 cilvēki.
Vieta pieejama jebkurā gadalaikā. Tomēr jāņem vērā, ka ziemā metāla konstrukcijas mēdz būt apledojušas un tornī kāpt var būt aizliegts.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.
Apledojuma laikā ziemā tornis var būt slēgts.