Meņģeles evaņģēliski luteriskā baznīca

Bijis slēgts 50 gadus, dievnams Meņģelē, lai arī novecojis, ilggadējās Meņģeles baznīcas priekšnieces Martas Amonas dēļ palicis neskarts un ir apskatāms pilnā godībā!

Dievnams atrodas biezi apauguša, ainaviska meža ielokā.
Vieta saistoša dažāda vecuma apmeklētājiem.
Vietu no ārpuses var apskatīt plašs apmeklētāju skaits.
Baznīca celta 1795. gadā ar Meņģeles muižas īpašnieka Daniela Šēnfogela atbalstu. Altāris izveidots 19. gadsimta 40. gados, kura centrā izvietota Georga Rūdolfa Kāringa 1864. gadā darinātā altārglezna "Golgāta", kas restaurēta 1987. gadā. 1933. gadā baznīcā izvietotas H. Kolbes būvētās ērģeles. Laika posmā no 1933. līdz 1934. gadam, baznīcai veikts remonts. 1935. gadā baznīca tiek atdalīta no Madlienas draudzes un iegūst saimniecisko neatkarību. Padomju laikā dievnams bijis slēgts, bet neskarts. 2003. gadā uzlikts jauns skārda jumts. 2017. gadā daļēji veikti grīdas restaurācijas darbi.
Ēka kopš pirmsākumiem nav būtiski pārbūvēta, tai ir mūra pamatapjoms un koka tornis, iekštelpās 200 sēdvietas.
Vieta no ārpuses apskatāma jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Dievnams no ārpuses pieejams vienmēr.
Apmeklētājiem atvērts dievkalpojuma laikā katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 10.00.”