Lubejas pils

Viens no visrūpīgāk glabātajiem Vidzemes augstienes noslēpumiem, nesen atjaunotā Lubejas pils ir unikāls pieturpunkts jūsu ceļojumā. Teritorija gan nav paredzēta plašam apmeklējumam, tāpat aicinām ievērot privātumu.

Šobrīd ir sakārtots un sakopts Muižas parks un tam piegulošā teritorija. Tajā ir vairāk nekā 150 koki, kas vecāki par 100 gadiem - ozoli, Eiropas lapegle, Sibīrijas priede, zirgkastaņi, platlapju koki; ir 3 dīķi.
Pirmās Lubejas muižas detaļas meklējamas 16. gadsimtā. Tad muiža piederēja Tiezenauzenu ģimenei. 1625. gadā karalis Gustavs Ādolfs Lubejs ziedoja Lubeju kapteinim Gotfrīdam. 1858. gadā to nopirka toreizējais Cēsu apriņķa policijas priekšnieks Johans Gettens. Šajā laikā Lubejas pils un tās apkārtnes īpašnieks bija ļoti sakopts un izrotāts ar alejām, ieņemot pirmo vietu visā Lautera draudzē. 1917. gadā Lubejas pils telpās Latvijas Jaunatnes savienība uzstādīja bibliotēku. 1919. gadā Lubejas muižā tika nodibināta padomju saimniecība. 1935. gadā Lubejas pili sadalīja daļās, pils ēku piešķīra pagastam, un tajā tika nodibināta 6 klašu pamatskola.
Lubejas pils ir trīsstāvu ķieģeļu un laukakmeņu ēka. Teritorijā ir vairākas salauztas laukakmeņu ēkas sienas. Pils dzīvojamā ēka celta 1860. gadā angļu neogotikas stilā.

Darba laiks

Vieta no ārpuses pieejama vienmēr.