Jaunpiebalgas pagasta nams (Abrupes tautas nams)

Grezna dzīvojamā māja ceļa malā, kurai ir bagātīga vietējās kultūras un politiskā vēsture.

1917.gadā ēkā atradās Latvijas Sociādemokrātiskās partijas Piebalgas rajona komiteja. Par to liecina plāksne pie ēkas sienas. Padomju varas gados šeit bija izpildkomiteja (līdz 50. gadiem,) tautas nams, Gaujas bibliotēka (līdz 2003. gadam) un kopsaimniecības „Kaļiņins” valde, kopmītnes. Ēkā ir pieņemti daudzi Jaunpiebalgas pagastam svarīgi lēmumi, notikuši dažādi kultūras pasākumi. Tā ilgstoši ir bijusi piebaldzēnu sabiedriskais un kultūras centrs, piedzīvojusi visas 20.gs. lielās politiskās pārmaiņas un varas.
Izdevumā “Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrības 50 gadi”, kas izdots 1935.gadā, raksta: “1890.gadā Jaunpiebalgas pagasts ir uzcēlis lielu pagasta namu ar prāvu sapulču zāli otrajā stāvā. Pagasta rakstvedis J.Orniņš ir Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrības piekritējs, ilggadīgs revidents (sākot ar 1891. gadu) un vēlākais režisors. Ar viņa starpniecību tad arī panāca vienošanos starp biedrību un pagastu, pēc kura biedrība 1894. gadā izbūvēja sev otrā stāvā telpas, izlietojot sapulču zāli un vēl neizbūvēto telpu bēniņos, blakus zālei. Nācās izlauzt zāles kapitālsienā milzīgu velvētu lūku, lai savienotu zāli ar skatuvi; tāpat biedrība izbūvēja trepes uz skatuvi. Šobrīd dzīvojamā ēka."
Vieta apskatāma jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Vieta no ārpuses pieejama vienmēr.