Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs

Plašais Jaunpiebalgas kultūrvēsturiskais mantojums apkopots tikpat sena paskata latvju namiņā kā pati Jaunpiebalga!

Muzejs atrodas ainaviskajā un kuplajā Jaunpiebalgas vidusskolas parka teritorijā.
Vieta pieejama visām paaudzēm.
Vieta atvērta lielu grupu apmeklējumam.
Muzejs atklāts 1977.gadā. Muzeja pamatfondā vairāk nekā 3000 vienību, bet palīgfondā 14 000 uzskaites vienību - dažādi dokumenti, grāmatas, fotogrāfijas, albumi. Ekspozīcijās iekļautas šādas tēmas - Jaunpiebalga senāk un tagad (seni dokumenti, attēli un ziņas par ievērojamiem novadniekiem); etnogrāfija (klēts, kalpu istabas fragments, saimnieka guļamtelpa, darbarīki); skolu vēsture (Jaunpiebalgas draudzes skola, Mārtiņskola, Jēkabskola, Pēterskola, Jāņaskola, Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji – veterāni, viņu stādītā aleja); 1941. un 1949.gads Jaunpiebalgā (Tautas frontes aktivitātes Atmodas laikā); ilggadīgie Jaunpiebalgas mācītāji (Kristofs Reinholds Girgensons, Kārlis Eduards Napjerskis, Karls Ludvigs un Karls Augusts Emīls Kēlbranti (tēvs un dēls), Jānis Ozols, Jēkabs Ozoliņš, Edgars Jundzis).
Muzejs mājo sena lauku tipa celtnē ar niedru jumtu. Projekta autors arhitekts Teodors Nigulis, sabiedriskais būvdarbu vadītājs Hermanis Pakulis.

Darba laiks

Apmeklējums tikai ar iepriekšēju pieteikšanos uz noteiktu dienu un laiku.