Kalnagala slūžas

Ja Latvijā ir vēl kāds kāds sarežģīts un bagātīgs kanālu mezgls, tad pie Kalnagala slūžām tas ir vissazarotākais un visciešāk sasietais!

VIeta ir ļoti ainaviska, līdzena, neraksturīga Vidzemes augstienei, jo atrodas tās pakājē blakus Lubāna ezeram. Mēdz applūst. Atrodas netālu no Lubāna mitrāja informācijas centra, kuru varat atrast šeit, "Vidzemēs" mājaslapā.
Pie slūžām satiekas vairāki kanāli, kuriem ir nozīmīga ūdensregulācijas un drošības loma. Meirānu kanāls ir nozīmīgākais no tiem, būvēts kā Lubānas zemienes pretplūdu būve, kas novada uz Aivieksti daļu agrāk Lubānā ietecējušo Malmutas, Lisiņas un Teicijas upju, kā arī Īdeņu kanāla, Zvidzienas kanāla un Lubāna ezera izvadkanāla noteci. Meirānu kanāls būvēts no 1956. līdz 1962. gadam, atjaunots laikā no 2018. gada marta līdz 2020. gada septembrim.
Vieta pieejama jebkurā gadalaikā.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.